Τιμές Εκτύπωση E-mail

ΑΤΟΜΑ

7,00€

ΠΑΙΔΙΑ 4-10 ΕΤΩΝ

3,00€

ΣΚΗΝΗ

3,50€

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

3,00€

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

10,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

6,00€

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝ0

6,00€

ΡΕΥΜΑ

3,00€